Personuppgifter/Registrant information

Förnamn/First name *

Efternamn/Last name *

Företag/kommun/Company/organisation *

Avdelning/förvaltning/Department

Adress/Postal address *

Postnummer/Postcode *

Ort/City *

Telefonnummer/Telephone

E-postadress/E-mail *


Fakturauppgifter/Invoice details

Obs! Ni som använder e-faktura, glöm inte att fylla i rätt referens.

Företag/kommun/Company/organisation *

Referens/Reference/GLN/inköpsnummer/purchase number

Avdelning/förvaltning/Department

Adress/Address *

Postnummer/Postcode *

Ort/City *

Orgnr/company registration number *

VAT-number For participants within EU


Deltagaruppgifter/Participant information

Deltagande/Attendance *
2024-03-20 — 2024-03-21
2024-03-20
2024-03-21

Konferensmiddagen - dag 1/Conference dinner - day 1 (2024-03-20)
Lunch - dag 1/Lunch - day 1 (2024-03-20)
Lunch - dag 2/Lunch - day 2 (2024-03-21)

Ev. specialkost/Special dietary requirement

Övriga meddelande/Further information

OBS! Kontrollera att samtliga uppgifter är rätt innan du skickar iväg din anmälan. Kontrollera även att du får bekräftelse
via e-post. Om du ej fått bekräftelse var god kontakta oss, 040-611 13 00. I enlighet med den nya dataskyddsförordningen
har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven.

Note! Please check that all information is correct before sending. Please check your mailbox for confirmation, if you have not
received your confirmation contact us at +4640-611 13 00 or mia@informationsbolaget.se.